Spela PW i linux

Dessa ändringar krävdes för mig för att kunna spela PW via Wine i linux.

Wine konfig:
Windows -> “Windows XP”
Allow Pixel Shader “enable”
Audio only ALSA

Regedit konfig:
Lägg till “Direct3D” key till HKEY_CURRENT_USR -> Software -> Wine
Lägg till följande nycklar till Direct3D:

DirectDrawRenderer – “opengl”
Nonpower2Mode
– “repack”
OffscreenRenderingMode – “fbo”
PixelShaderMode
– “enabled”
RenderTargetLockMode – “auto”

Installera DirectX med winetricks:
ladda hem filen via länken nedan, i terminalen:

wget http://www.kegel.com/wine/winetricks

Kör sedan winetricks:
starta winetricks genom att skriva följande:

sh winetricks

Välj att installera DirectX 9.

* orginalguide: http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=9923

This entry was posted in Guides. Bookmark the permalink.